PropertyValue
isbd:P1006
 • [index title, p.1:] Ave Regina coelorum. (xsd:string)
rdau:P60493
 • [index title, p.1:] Ave Regina coelorum. (xsd:string)
dcterms:alternative
 • Cod.sim. 241 (xsd:string)
marcrel:cmp
dcterms:contributor
dcterms:creator
dcterms:description
 • Abschrift - Auf p277278 Miniaturen von Hans Mielich (xsd:string)
 • Ausgewählte Einzelbilder außerdem verfügbar unter der Signatur Codsim 241 (xsd:string)
frbr:exemplar
dcterms:extent
 • choir-book: p.277-290 (f.135v-142r) (xsd:string)
dcterms:isPartOf
dcterms:issued
 • 1559 (xsd:gYear)
dcterms:language
dcterms:license
bibo:oclcnum
 • 959694710 (xsd:string)
marcrel:oth
rdagr1:publicationStatement
 • 1559 (xsd:string)
owl:sameAs
dc:subject
 • Motetten (xsd:string)
dc:title
 • Ave regina caelorum, V (7) - BSB Mus.ms. B(1 (xsd:string)
rdf:type