PropertyValue
isbd:P1006
 • Grundbestimmungen der Physik in der Perspektive der Hegelschen Naturphilosophie (xsd:string)
rdau:P60493
 • Grundbestimmungen der Physik in der Perspektive der Hegelschen Naturphilosophie (xsd:string)
marcrel:aut
dcterms:bibliographicCitation
 • Philosophische Abhandlungen : 50 (xsd:string)
dcterms:creator
dcterms:description
 • Dieter Wandschneider (xsd:string)
frbr:exemplar
dcterms:extent
 • VIII, 232 S. (xsd:string)
dcterms:isPartOf
bibo:isbn
 • 3465014715 (xsd:string)
dcterms:issued
 • 1982 (xsd:gYear)
dcterms:language
bibo:lccn
 • B2949.C8 (xsd:string)
dcterms:license
bibo:oclcnum
 • 8953932 (xsd:string)
rdagr1:placeOfPublication
 • Frankfurt am Main (xsd:string)
rdagr1:publicationStatement
 • Frankfurt am Main : Klostermann 1982 (xsd:string)
dcterms:publisher
 • Klostermann (xsd:string)
is owl:sameAs of
owl:sameAs
dcterms:subject
dc:subject
 • 113.0924 (dcterms:DDC)
 • Cosmology (xsd:string)
 • Geschichte (xsd:string)
 • Geschichte 1800-1900 (xsd:string)
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich <1770-1831> (xsd:string)
 • Hochschulschrift (xsd:string)
 • Ruimte (algemeen) (xsd:string)
 • Tijd (xsd:string)
dc:title
 • Raum, Zeit, Relativität (xsd:string)
rdf:type